Plugin Wordpress

Dodanie pluginu do aplikacji

Aby dodać plugin do WordPress musisz wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania Twoją firmą pod adresem: https://boxofhope.pl/login
  2. Następnie przejdź do zakładki "Zintegruj etykietę", wybierając w sidebarze odpowiednią zakładkę lub używając linku: https://boxofhope.pl/panel-biznes/zintegruj-etykiete.
  3. Pobierz paczkę .zip klikając przycisk Pobierz

Photo   

   4. Zaloguj się do swojego panelu WordPress, a następnie przejdź do zakładki Dodaj nową wtyczkę

Photo

   5. Kliknij przycisk Wyślij wtyczkę na serwer, załącz pobrany wcześniej plik w formacie .zip oraz zainstaluj go

Photo

 

   6. Nastąpi instalacja wtyczki. Po pomyślnym zainstalowaniu, włącz ją, klikając przycisk Włącz wtyczkę

Photo

 

   7. O poprawnej instalacji i aktywacji wtyczki świadczy zakładka BoxOfHope, która pojawi się w menu

Photo

   

   8. W panelu BoxOfHope w zakładce Zintegruj etykietę: https://boxofhope.pl/panel-biznes/zintegruj-etykiete , kliknij przycisk Wygeneruj klucz API

Photo

 

   9. Skopiuj wygenerowany klucz API, następnie przejdź do panelu Wordpress do nowo powstałej zakładki BoxOfHope. W polu BoxOfHope API-KEY wklej wygenerowany kod, zaznacz pole Tryb produkcyjny, a następnie zapisz zmiany

Photo

 

   10. Po pomyślnej konfiguracji wtyczki przejdź do zamówień swojego sklepu

Photo

 

   11. Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wygenerować etykietę

Photo

 

   12. W szczegółach zamówienia przewiń na sam dół strony, a następnie kliknij przycisk Wygeneruj etykietę

Photo

 

   13. Pojawi się komunikat o przesłaniu żądania wygenerowania etykiety. Następnie możesz przewinąć stronę na sam dół i pobrać etykietę kliknając przycisk Pobierz etykietę BoxOfHope lub w polu Akcje po prawej stronie wybrać Pobierz etykietę BoxOfHope oraz kliknąć Aktualizuj

 

   Uwaga: Możliwość pobrania etykiety wygasa po 10 minutach od wygenerowania   

PhotoPhoto