Plugin Magento 2.4

Wymagania systemowe

Aby połączyć się z serwerem, musisz posiadać narzędzia umożliwiające połączenie ssh. Dla systemów Linux i Mac są to zwykle terminale, a dla systemów Windows zalecane jest używanie programu PuTTY.

 

Przygotowanie do instalacji

Upewnij się, że posiadasz wszystkie informacje na temat konfiguracji twojego sklepu oraz że możesz połączyć się z serwerem z uprawnieniami "root".

 

Kopia zapasowa

   Pamiętaj: Nie wykonanie kopii zapasowej może spowodować utratę danych   

 

Aby wykonać kopię zapasową, skorzystaj z poradnika dostępnego na stronie Adobe lub użyj narzędzia dostarczonego przez swojego dostawcę usług.

 

Link do instrukcji Adobe: https://experienceleague.adobe.com/docs/commerce-operations/installation-guide/tutorials/backup.html?lang=en

 

Dodanie pluginu do aplikacji

   Pamiętaj: Aby poprawnie uruchomić niektóre polecenia, może być konieczne użycie “sudo”   

 

Istnieje wiele sposobów na wgranie pluginu do aplikacji. W tej instrukcji będziemy używać repozytorium Git z naszym pluginem oraz połączenia SSH do naszego serwera:

 

   1. Zaloguj się na serwer za pomocą SSH, używając danych dostawcy usług:

ssh user@serwer

   

   2. Zweryfikuj zainstalowanie Git:

sudo apt install git

   

   3. Przejdź do katalogu z twoją aplikacją:

cd /opt/magento2

   

   4. Sprawdź, czy istnieje folder "app":

ls

 

   5. Jeśli folder "app" nie istnieje, utwórz go i przejdź do niego:

mkdir app
cd app

 

    6. Jeśli folder “app” istnieje, przejdź do niego:

cd app

 

   7. Sprawdź, czy w folderze “app” istnieje folder “code”:

ls

 

   8. Jeśli folder "code" nie istnieje, utwórz go i przejdź do niego:

mkdir code
cd code

 

   9. Przejdź do folderu "code" w folderze "app":

cd code   

 

   10. Stwórz katalog "Boxofhope" i przejdź do niego::

mkdir Boxofhope
cd Boxofhope

 

  11. Stwórz folder "ReturnLabelPlugin" i przejdź do niego::

mkdir ReturnLabelPlugin
cd ReturnLabelPlugin

 

   12. Pobierz repozytorium modułu:

git clone https://github.com/BoxOfHope/Magento-2.4-Return-Label-Module.git .

 

   13. Przejdź do głównego folderu aplikacji:

cd ../../../

 

   14. Uruchom polecenie do przeładowania zasobów Magento:

php bin/magento setup:upgrade

 

   15. Zweryfikuj, czy plugin znajduje się na liście i jest włączony:

php bin/magento module:status

 

   16. Zweryfikuj, czy konfiguracja pluginu pojawiła się w panelu administracyjnym, logując się do panelu admina. Następnie przejdź do konfiguracji, wybierając najpierw sekcję "A", a następnie sekcję "B", jak pokazano na obrazku poniżej:

Photo

 

  17. Jeśli w sidebarze sekcji "Configuration" widzisz zakładkę "Boxofhope", plugin został poprawnie zainstalowany.

 

Konfiguracja pluginu

Aby skonfigurować plugin, potrzebny nam będzie klucz API, który możesz uzyskać w panelu zarządzania Twoją firmą na stronie boxofhope.pl. Aby pobrać klucz API, wykonaj następujące kroki:

 

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania Twoją firmą pod adresem: https://boxofhope.pl/login.

 

  2. Następnie przejdź do zakładki "Zintegruj etykietę", wybierając w sidebarze odpowiednią zakładkę lub używając linku: https://boxofhope.pl/panel-biznes/zintegruj-etykiete.

Photo

  3. Po załadowaniu strony kliknij "Wygeneruj klucz API". 

Photo

   4. Po naciśnięciu, w tym miejscu pojawi się klucz, zapisz go.

Photo

   5. Po zapisaniu klucza przejdź do konfiguracji pluginu w panelu administracyjnym, logując się do panelu admina. Następnie wybierz sekcję "A", a następnie sekcję "B", jak pokazano na obrazku poniżej:

Photo

   6. W sekcji "General Configuration" dla zakładki "BoxOfHope Return Delivery label" przeprowadź następującą konfigurację:

 

      a. Module Enabled - ustaw na "yes" - ta funkcja steruje włączeniem i wyłączeniem pluginu.

 

      b. Test mode - ustaw na "yes", jeśli chcesz używać pluginu w trybie testowym (domena boh-stage), lub "no", jeśli chcesz, aby plugin działał w trybie produkcyjnym - ta funkcja pozwala zdefiniować adres URL dla różnych środowisk.

 

      c. Api Key - wklej w tym miejscu klucz uzyskany w kroku 3 - ta funkcja służy do uwierzytelniania pluginu z API BoxOfHope.pl.

 

   7. Zapisz konfigurację, naciskając przycisk "Safe Config" w prawym górnym rogu. 

 

   8. Komunikat "You saved the configuration" świadczy o poprawnym zapisaniu konfiguracji pluginu. 

Photo