Logo BoxOfHope
EU Logo
Czym jest pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej?

Czym jest pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej?

Photo

Krzysztof Domański

Opublikowano 14 grudnia 2022

W odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami i gospodarkami, Komisja Europejska (KE) opublikowała w grudniu 2015 r. pakiet Circular Economy Package. Pakiet zawiera wskazówki, jak przejść na zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji.

Celem jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od wyczerpywania zasobów i zanieczyszczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności. Poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i zużycia zasobów naturalnych na wszystkich etapach cyklu życia produktu, ma on na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w całej Europie.

Pakiet składa się z trzech wniosków legislacyjnych:

(1) dyrektywy w sprawie odpadów;

(2) dyrektywy w sprawie opakowań;

oraz (3) rozporządzenia w sprawie zezwoleń.

Zawiera również środki pozalegislacyjne, takie jak wytyczne dotyczące ponownego wykorzystania produktów, promowania zrównoważonych wzorców konsumpcji i zwiększania efektywności wykorzystania zasobów w całym cyklu życia.

KE definiuje "gospodarkę cyrkularną" jako: "gospodarkę przemysłową, która utrzymuje wysoką wydajność przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu wpływu na zasoby naturalne i różnorodność biologiczną poprzez recykling kapitału, materiałów, energii i innych nakładów, tak aby można je było ponownie wykorzystać pod koniec ich okresu użytkowania". Definicja ta została włączona do jej strategii 2050 w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji na poziomie państwa.

Jeden z najbardziej ambitnych projektów dotyczących recyklingu, Komisja Europejska (KE) zamierza promować w ramach pakietu Circular Economy. Celem tego projektu jest zwiększenie ilości tworzonych miejsc pracy i lepsza jakość życia w UE. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz zaangażować się w prace nad Pakietem, czytaj dalej!

Niektóre z działań przedstawionych w Pakiecie Gospodarki Okrągłej Komisji Europejskiej obejmują:

  • wprowadzenie standardów środowiskowych dla surowców wtórnych w celu ułatwienia ich identyfikacji i zwiększenia możliwości ich wykorzystania na rynku,
  • wspieranie działań w gospodarce o obiegu zamkniętym związanych z zagadnieniami recyklingu, trwałości produktów, biodegradowalności i ograniczania obecności substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych,
  • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności, w tym ograniczenie strat w łańcuchu produkcji i dostaw, poprawa oznakowania terminów przydatności do spożycia oraz opracowanie narzędzi umożliwiających osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, tj. zmniejszenie o połowę ilości odpadów żywnościowych do 2030 r,
  • usprawnienie procesów produkcyjnych, w tym uwzględnienie w dokumentach referencyjnych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i efektywnego wykorzystania zasobów w sektorach przemysłowych,
  • środki dotyczące wtórnego wykorzystania wody, w tym wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów dotyczących wtórnego wykorzystania ścieków

Circular Economy Package to europejska inicjatywa, która ma na celu promowanie gospodarki cyrkularnej. Gospodarka cyrkularna działa w ramach zrównoważonego ekosystemu i jest możliwa, gdy wdrażamy zasady gospodarki cyrkularnej w codziennym życiu.

Dlaczego powinno Cię to obchodzić?

Jako właściciel sklepu internetowego możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wiele odpadów produkuje Twoja firma każdego dnia - ale na pewno warto pomyśleć o tym, jak możesz zmniejszyć ich ilość! Jednym ze sposobów jest przyłączenie się do naszej kampanii BoxOfHope: to platforma internetowa dedykowana sklepom internetowym, która pozwala im na ponowne wykorzystanie opakowań, w których sklepy dostarczają zamówienia do swoich klientów. Dzięki przyłączeniu się sklepu internetowego do kampanii, klienci zyskują niepowtarzalną okazję do bezpłatnego wysłania niepotrzebnych przedmiotów gospodarstwa domowego do BoxOfHope.

Dodaj ocenę

Tagi

Gospodarka cyrkularna

recykling

ekologia

surowce

Powiązane artykuły

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

7 grudnia 2022

Przykłady GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym) w praktyce

Przykłady GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym) w praktyce

12 grudnia 2022

0 KOMENTARZY