Logo BoxOfHope
EU Logo
Korzyści ekonomiczne i marketingowe, wynikające z wprowadzenia zmian dotyczących GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym) w firmie

Korzyści ekonomiczne i marketingowe, wynikające z wprowadzenia zmian dotyczących GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym) w firmie

Photo

Krzysztof Domański

Opublikowano 9 grudnia 2022

Dwudziesty oraz dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym światowa gospodarka jest kształtowana przede wszystkim przez dwa główne zjawiska. Jednym z nich jest dynamiczny rozwój technologiczny i przemysłowy, drugim zaś rosnąca świadomość znaczenia, jakie w funkcjonowaniu naszej planety odgrywa środowisko naturalne. Coraz więcej środowisk zwraca uwagę na to, jak groźne mogą okazać się w ciągu najbliższych dekad procesy degradacji flory i fauny. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że ekonomiści również poświęcają coraz większą uwagę kwestiom związanym z ochroną przyrody. Jedna z opracowanych przez nich koncepcji — idea GOZ, czyli gospodarki obiegu zamkniętego — jest swego rodzaju pomostem między wolnorynkowym kapitalizmem oraz ekologią. Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa może przynieść stosowanie się do zasad gospodarki obiegu zamkniętego? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź. Powodzenia!

Gospodarka obiegu zamkniętego — podstawowe informacje na temat koncepcji GOZ

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji opisujących, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego. Poszczególni badacze spoglądają na ten problem z różnych punktów widzenia, aczkolwiek w większości opracowań zwraca się uwagę na podobne kwestie. Według ogólnego podejścia gospodarka obiegu zamkniętego (z ang. circular economy) to takie podejście do ekonomii, które zakłada, że jednym z nadrzędnych celów powinno być racjonalne i przemyślane wykorzystanie dostępnych zasobów rzeczowych. Taki stan rzeczy oznacza, że działania podejmowane przez podmioty gospodarki narodowej, czyli:

  • gospodarstwa domowe,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową,
  • państwa,

powinny podejmować działania w taki sposób, by zoptymalizować (tzn. zmniejszyć) ilość wykorzystywanych zasobów rzeczowych, tj. surowców, materiałów itp. Oczywiście, nie należy w tym celu drastycznie ograniczać lub wręcz likwidować produkcji. Wręcz przeciwnie; należy jednak w miarę możliwości wykorzystywać zasoby tak długo, póki jest to możliwe.

W jaki sposób można osiągnąć ten cel? Metody jego realizacji mogą być różne. W ramach opisywanego podejścia zakłada się między innymi takie działania jak:

  • pożyczanie,
  • odnawianie&recykling,
  • dzielenie się,

przedmiotami codziennego użytku itp. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bardzo ważnego celu, tzn. wydłużeniu cyklu życia produktów. Zamiast wyrzucić używany, ale wciąż jeszcze będący w dobrym stanie mebel, sprzęt AGD czy elektronikę, można przekazać go do wskazanego punktu, który pomoże w przekazaniu go osobom trzecim. Jest to znacznie korzystniejsze dla środowiska rozwiązanie niż np. wyrzucenie do kosza "prawie" nowego smartfona, prawda?

Takie podejście stanowi zupełne przeciwieństwo tradycyjnej gospodarki, która opiera się na eksploatacji zasobów oraz wytwarzaniu wyrobów w taki sposób, by po określonym czasie przestały one działać.

Do podmiotów reprezentujących opisywany nurt należy np. Boxofhope.pl, czyli platforma, za pomocą której można przekazać innym osobom używane przedmioty.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego z punktu widzenia państwa

O tym, jak ważne jest racjonalne zużycie zasobów w gospodarce, dobrze świadczy fakt, że państwo podejmuje ważne inicjatywy w tym zakresie. Projekty w tym zakresie są wdrażane przede wszystkim na szczeblu ministerialnym (rządowym), czego przykładem jest działalność Ministerstwa Rozwoju oraz uchwała dotycząca przyjęcia "Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" (wrzesień 2019 roku).

Podobne inicjatywy podejmuje się również w innych państwach rozwiniętych, a także na szczeblu unijnym.

Korzyści ekonomiczne i marketingowe wynikające z gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie

Gospodarka obiegu zamkniętego to podejście, które przekłada się na wzmocnienie więzi społecznych. Taki stan rzeczy sprawia, że koncepcję GOZ często postrzega się jako element działalności o charakterze pro bono. Jest w tym stwierdzeniu nieco racji, aczkolwiek nie wolno zapominać o tym, że GOZ może przynieść również wiele korzyści przedsiębiorstwom prywatnym. Korzyści płynące z GOZ postrzega się zazwyczaj w dwóch wymiarach — są one następujące:

  • ujęcie ekonomiczne,
  • ujęcie marketingowe.

Optymalizacja zużycia zasobów może być szczególnie użyteczna w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją. Przykładowo, w ramach GOZ wykorzystuje się produkty uboczne w celu stworzenia karmy dla zwierząt, opakowań na produkty, czy materiału opałowego (źródła energii cieplnej). Z kolei gruz, tj. materiały budowlane, może być wykorzystany np. w celu stworzenia obiektów małej architektury. Takie rozwiązania mogą przełożyć się na niższe koszty działalności operacyjnej oraz usprawnienie procesu produkcyjnego.

Nie wolno zapominać także o aspekcie marketingowym. Stosowanie się do idei GOZ może być dla przedsiębiorstwa sposobem na kreowanie wizerunku. Firma, która stara się ograniczać zużycie zasobów, realizuje w ten sposób działania określane jako społeczna odpowiedzialność biznesu. Dzięki temu możliwe jest stworzenie marki przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Dodaj ocenę

Tagi

Gospodarka cyrkularna

Powiązane artykuły

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

7 grudnia 2022

0 KOMENTARZY