Logo BoxOfHope
EU Logo
Gospodarka o obiegu zamkniętym - znaczenie i korzyści?

Gospodarka o obiegu zamkniętym - znaczenie i korzyści?

Photo

Krzysztof Domański

Opublikowano 11 grudnia 2022

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jak oddziałuje na środowisko naturalne? Jakie korzyści płyną z jej zastosowania? Wreszcie jaki wywiera wpływ na życie dzisiejszych oraz przyszłych pokoleń?

GOZ - charakterystyka i znaczenie

Plan GOZ został przedstawiony przez Komisję Europejską w 2015 roku. Gospodarka o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy – gospodarka cyrkularna) to model odwrotny do obecnie panującego. Zamiast masowej produkcji słabych jakościowo towarów skupia się na racjonalnym gospodarowaniu zasobami. Mowa tu zarówno o surowcach, jak i wytworzonych z nich produktach. Dotyczy zatem odpowiedzialnego projektowania, produkcji oraz konsumpcji dóbr. Następnie założenia GOZ skupiają się wokół gospodarki odpadami, które powinny powrócić na rynek w formie surowców. 

W obrębie cyklu życia produktu gospodarka cyrkularna polega na ponownym wykorzystaniu, naprawie, oddawaniu, pożyczaniu, odnawianiu i recyklingu posiadanych przedmiotów najdłużej jak się da.

Odpowiedzialność w zakresie GOZ obejmuje także marnowanie żywności, począwszy od etapu produkcji, poprzez pobyt w sklepach, restauracjach i domach prywatnych. Poza aspektem środowiskowym skupia się zatem również na aspekcie społecznym. Dba bowiem o to, aby nadwyżki żywności trafiały do osób potrzebujących.

Należy pamiętać, że populacja ludzi na świecie systematycznie wzrasta, Oznacza to, że wzrasta również zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju towary. Zasoby są jednak ograniczone i należy mądrze z nich korzystać. Dla wielu państw uniezależnienie się od dostaw surowców z zagranicy jest niezwykle istotne. GOZ pomaga w osiągnieciu tego celu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – korzyści

Środowisko

GOZ stanowi znaczne odciążenie dla środowiska naturalnego. Zaprzestanie marnotrawienia surowców i wydłużenie cyklu życia produktów sprzyja zminimalizowaniu odpadów. To zaś prowadzi do poprawy jakości gleb, wód oraz powietrza. Ograniczona zostaje emisja gazów cieplarnianych oraz dwutlenku węgla do otoczenia. Zyskuje na tym również ogólny krajobraz. Przestaje być bowiem niszczony niezliczoną ilością śmieci, które w znakomitej większości nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Przedsiębiorstwa

W ujęciu makro obieg zamknięty prowadzi do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Efektywne wykorzystanie surowców znacznie obniża koszty produkcji.

Pracownicy

GOZ w okresie długofalowym zakłada powstanie wielu nowych miejsc pracy. Poszukiwani będą pracownicy zajmujący się recyklingiem, naprawami, czy gospodarowaniem surowcami odnawialnymi, a także rzemiosłem.

Obecne i przyszłe pokolenia

GOZ to realna szansa na skuteczną edukację dzieci i dorosłych w zakresie dobra i bezpieczeństwa planety. Dzisiejsze dzieci, a w przyszłości ich potomkowie posiądą wiedzę odnośnie do zgubnego wpływu nadmiernego konsumpcjonizmu na otaczający świat, a w szczególności na środowisko naturalne.

GOZ – korzyści dla klienta na przykładzie firm

  • Jedno z innowacyjnych rozwiązań, wspomagających założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadza firma boxofhope.pl. To platforma pozwalająca klientom na odesłanie domowych przedmiotów, których już nie używają. Witryna działa na zasadzie integracji ze sklepami internetowymi oraz fundacjami. Te pierwsze będą mogły w prosty sposób umożliwić swoim klientom odsyłanie zbędnych rzeczy dzięki systemowi generowania etykiet nadawczych. Właściciele sklepów internetowych mogą dołączyć do akcji dzięki opłacaniu abonamentu. Zyskają oni wówczas certyfikat firmy odpowiedzialnej społecznie. Fundacje zyskają możliwość uczestnictwa w projekcie jako podmioty, do których trafią zebrane pieniądze. Sprzedażą pozyskanych w ten sposób przedmiotów zajmą się pracownicy boxofhope.pl, a połowa zysku ze sprzedaży trafi na konto fundacji wskazanej przez klienta.
  • Kolejne przykłady firm, które działają zgodnie z zasadami GOZ to kawiarenki naprawcze, coraz częściej otwierane również w Polsce. Klient może się do nich udać z uszkodzonym przedmiotem celem jego naprawy.
  • Ciekawe rozwiązaniem są tzw. sklepy bezopakowaniowe. Zakupów dokonuje się na wagę. Są one pakowane w torby lub opakowania wielorazowe przyniesione przez klienta. Soki, mleko, czy jogurty rozlewane są do szklanych butelek.
  • Dobry przykład stanowią również sklepy z odzieżą używaną, komisy, czy antykwariaty. Można w nich zakupić towary z tzw. drugiej ręki.
  • Nie sposób nie wspomnieć o funkcjonujących od wielu lat Bankach Żywności. Te Instytucje Charytatywne pozyskują i magazynują żywność,  a następnie wspomagają Instytucje takie jak noclegownie, domy dziecka, jadłodajnie, czy hospicja.

Każdy może zadbać o środowisko naturalne

Każda osoba ma wpływ na to, jak będzie wyglądać życie przyszłych pokoleń. Rozsądne zakupy oraz gospodarowanie tym, co już się posiada, mogą wiele zmienić. Oto kilka porad dla tych, którzy chcieliby żyć nieco bardziej ekologicznie i w zgodzie z naturą:

  • Przed każdym zakupem warto zastanowić się, czy dana rzecz jest nam faktycznie potrzebna. Może podobna znajduje się już u nas w domu? A może potrzebujemy jej tylko na chwilę i moglibyśmy ją od kogoś pożyczyć?
  • Zamiast jeździć samochodem, warto korzystać z komunikacji miejskiej, a kiedy pogoda sprzyja, przesiąść się na rower.
  • Posiadane rzeczy, które okazały się zbędne, ale wciąż sprawne warto przekazać komuś, kto zrobi z nich użytek. Dobrym pomysłem jest także sprzedaż lub wymiana przedmiotu za inny.
  • Zakupy warto robić w miejscach takich jak: second-hand, komis, antykwariat, czy nasz sklep internetowy.

Dodaj ocenę

Tagi

Gospodarka cyrkularna

plusy

Powiązane artykuły

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

Gospodarka cyrkularna - na czym polega?

7 grudnia 2022

Korzyści ekonomiczne i marketingowe, wynikające z wprowadzenia zmian dotyczących GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym) w firmie

Korzyści ekonomiczne i marketingowe, wynikające z wprowadzenia...

9 grudnia 2022

0 KOMENTARZY