Logo BoxOfHope
EU Logo
Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jakie korzyści przynosi środowisku i gospodarce

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jakie korzyści przynosi środowisku i gospodarce

Photo

Krzysztof Domański

Opublikowano 16 stycznia 2023

Zmiany klimatu i wynikająca z nich degradacja środowiska nie są problemem lokalnym, ale zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale dla całego świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, UE opracowała tzw. Europejski Zielony Ład. Jest to unijny plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, którego celem jest nie tylko zrekompensowanie utraty różnorodności biologicznej w Europie i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, ale przede wszystkim efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Efektem tych działań UE jest pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu. Jak osiągnąć? 

Co to jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to system mający na celu eliminację odpadów i zrównoważone wykorzystanie zasobów. W przeciwieństwie do tradycyjnych gospodarek linearnych, w których wytwarzamy, konsumujemy i wyrzucamy towary, gospodarka o obiegu zamkniętym polega na stworzeniu cyklu, w którym używamy produktów i materiałów tak długo, jak to możliwe, i znajdujemy sposoby na tworzenie nowych zasobów z tego, co mamy, minimalizując w ten sposób odpady i zanieczyszczenie. pozbyć się nas. Świat się zmienia. Ludzie są bardziej świadomi swojego wpływu na środowisko. Firmom coraz trudniej jest pozyskać surowce. Dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym wydobywamy maksymalną wartość z produktów, gdy są one nadal używane, a także poddajemy recyklingowi i odnawiamy produkty i materiały po zakończeniu ich użytkowania. Gospodarka o obiegu zamkniętym kładzie duży nacisk na serwisowanie, konserwację i renowację majątku.

GOZ promowanie etycznej, godnej pracy

Jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa jest nadmierna konsumpcja. Ziemia może odnawiać zasoby, z których korzystamy, ale tylko w ograniczonym zakresie, a z kolei nasze potrzeby stale rosną, więc nie dajemy jej szansy na odbudowę zasobów. Kwestia ta jest jednym z głównych wyzwań stojących przed gospodarką o obiegu zamkniętym. Jej misją jest generowanie zero odpadów, czyli dokładnie to, co opisuje model 3xR – redukowanie, ponowne wykorzystanie, recykling. Po polsku mówimy o ograniczaniu, ponownym użyciu i recyklingu. W praktyce oznacza to, że pierwszym działaniem jest maksymalne ograniczenie zużycia surowców, drugim ponowne użycie, a trzecim recykling i kompostowanie. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że model ten przypomina odwróconą piramidę, a każda z tych czynności ma swoje miejsce w hierarchii. Redukcja jest na pierwszym miejscu, recykling na końcu.

Wykorzystywanie odpadów

Wykorzystanie odpadów z procesu produkcyjnego do innego procesu jest jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym. „Odpady” stają się produktem ubocznym wielokrotnego użytku. Aby firma spożywcza mogła tak funkcjonować, musi unowocześnić swoją technologię pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki zmianom woda i/lub ciepło mogą zostać odzyskane z procesu produkcyjnego i ponownie wykorzystane. Modele gospodarki o obiegu zamkniętym zakładają również minimalizację zużycia surowców. Rozwiązaniem zmniejszającym ogólne zużycie paliwa jest budowa elektrociepłowni, która może jednocześnie wytwarzać ciepło i energię elektryczną. Zastąpienie obecnie stosowanego paliwa węglowego biomasą lub paliwami alternatywnymi ma również pozytywny wpływ na środowisko. Chcesz wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym w swojej firmie? Wejdź na platformę BoxOfHope.pl i zobacz możliwości współpracy.

Korzyści płynące z gospodarki cyrkularnej

Produkcja tworzyw sztucznych pokazuje, dlaczego przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest konieczne. Surowiec ten wytwarzany jest z ropy naftowej, której ilość maleje. Innym negatywnym przykładem wiecznie rozwijającej się gospodarki jest tzw. szybka moda. Wiele firm odzieżowych produkuje ubrania, które są przeznaczone do noszenia tylko kilka razy. Do ich produkcji zużywają dużo wody. Co więcej, zanieczyszczają rzeki, wlewając do nich toksyczne barwniki i inne chemikalia. Egzekwowanie zasad recyklingu surowców wtórnych przynosi korzyści wszystkim. Korzysta na tym środowisko naturalne. Przyszłe społeczeństwa również odczują korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu zakupiony towar będzie służył dłużej i można go w razie potrzeby naprawić. Zamknięcie obiegu odpadów będzie miało również pozytywny wpływ na gospodarkę – przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Dodaj ocenę

Tagi

CSR

Gospodarka cyrkularna

surowce

recykling

Powiązane artykuły

Czym jest pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej?

Czym jest pakiet dotyczący gospodarki cyrkularnej?

14 grudnia 2022

Dowiedz się jak kształtując naturę nie mieć na nią złego wpływu?

Dowiedz się jak kształtując naturę nie mieć na nią złego wpływu?

5 stycznia 2023

Ekologiczna opieka nad zwierzętami: Porady na zrównoważony sposób pielęgnowania szczęśliwych i zdrowych pupili

Ekologiczna opieka nad zwierzętami: Porady na zrównoważony...

13 stycznia 2023

0 KOMENTARZY